Enter your search terms:
Top
 

Karel Spilko – Žít po proudu

Zážitkový seminář

Termín:  2. pololetí 2020
Čas:  13:00 – 18:30hod
Rezervace: info@shakticentrum.cz

 

Přednášející: Karel Spilko působí jako lektor, spisovatel, osobní a marketingový poradce.
Nabízí jedinečné a originální poznatky o tvoření vlastní reality. Základem celé metodiky jsou vysoce
praktické a fungující metody, které jsou odzkoušeny s úspěchem v každodenním životě. Je autorem knih Buď sám sebou, Surfování na vlnách života, Matrix jako příležitost, Probuď se ze snu, Sedíš ve správném vlaku.  Více o lektorovi, spisovateli: https://www.facebook.com/zakon.pritazlivosti.50 nebo www.matrix-neo.cz.

Jedná se o praktický seminář, který je zaměřen na uvědomění si naší Pravé Podstaty, jako jediného opěrného bodu v životě, k pozorování myšlenek a emocí jenž skrze nás prochází. Postupně se z „přední“ pozice osoby, za kterou se běžně považujeme, budeme přesouvat pouhým uvědomováním si toho, kdo tuto osobnost vnímá, do svého skutečného středu – do Zdroje, jež je naší Podstatou a Esencí.
Jakmile si uvědomíme, že jsme mnohem více než osoba, za kterou se považujeme, opět najdeme svůj Domov – svou kotvu, svůj jediný bezpečný přístav ve vlnách proměnlivé fyzické krajiny a přirozeně získáme vnitřní klid, který všichni podvědomě hledáme. A z tohoto místa – respektive stavu jsme schopni žít život stylem „po proudu“, mnohem efektivněji, spontánněji a radostněji.
Součástí snadných cvičení a postupů, kterými na semináři projdete, je i přijetí sebe tak, jak se jevíme okolnímu světu a zvýšení vibrační úrovně Lásky, která jako jediná dává pozemské pouti smysl.

 

Cena:  1.200,- Kč
Rezervace místa je platná po uhrazení celé částky na účet č. : 2700629685/2010, variab. symbol: 8.