Enter your search terms:
Top
 

Proč se zajímat o dech?

Článek s mnoha otázkami ohledně dýchání.

Zkusme nedýchat. Jak dlouho budeme žít? Bez jídla, bez pití určitě nějaký čas vydržíme. Existují zkušení jogíni, kteří roky žijí v ústraní a stáhnou své životní funkce na minimum. Nemusí jíst ani pít. Existují Breathariani, kteří nejedí a nepijí vůbec. Ale bez dechu není života. Takže není dech vlastně život?
 
Ano nějak dýcháme a nějak žijeme.
Nějak dýcháme když jsme rozčílení, rozlobení, smutní, vzteklí.
Jinak dýcháme když jsme klidní, spokojení.
Takže co když dýcháme tak, jak žijeme?
Ale co když to otočíme. Co když žijeme tak jak dýcháme?
 
To by znamenalo, že pokud bychom dýchali vědomě, pomalu, intenzivně, tak bychom dechem mohli ovlivnit naše emoce, naše myšlenky, potažmo opravdu kvalitu našeho života? Je to možné?
 
Odpověď zní ano, můžeme.
Dech přímo souvisí s kvalitou našeho života. Pokud dech umíme kontrolovat, ovládat, vést, potom máme ve svých rukou i náš život.
Může se stát, radostnější, spokojenější, naplněný, bohatý, prostě takový jaký chceme. Dech je nástroj k tomu všemu. A je to základ.
 
Co lze získat díky prozkoumání dechu.
Zdraví – pokud se dech dostane do celého těla, tak je celé tělo opravdu zdravé
Klid – zkuste se teď jednou velmi dlouze nadechnout a vydechnout
Jasnou mysl – postupem praktikování dechu, přijde určitá jasnost myšlení. Co je důležité, a co není. Co chci a co nechci.
Životní směr – pokud budeme zdraví, klidní s jasnou myslí, tak bezpochyby přijde odpověď na tu prastarou duchovní otázku – proč jsem tady. Co je smysl mé existence. Přijde jasný životní cíl.
 
Důležitost dechu, její strategická funkce, jeho tajemství se objevuje od počátku věků, ve všech civilizacích, filosofiích. Jen ti nejzasvěcenější ze zasvěcených směli dříve předávat moudrost dechu. A jen ti nejpilnější žáci si tyto techniky naučili.
 
Není určitě náhodou, že dechové techniky znaly již prastaré civilizace. Není náhodou, že dechové techniky za dávných časů, se předávaly jen pár vyvoleným. A to proto, jak mocné byly.
Dnešní doba je trochu jiná. Techniky dechu jsou předkládány pro zájemce, jsou poměrně otevřené, a je jich hodně. Možná proto, že každý jsme jiný, a každý máme svoji cestu a tudíž máme i výběr. Uvědomujeme si vůbec v jaké krásné době to žijeme? Vše je nadosah, všechno vědění je otevřené tomu, kdo o to upřímně stojí a hlavně: Kdo chce na sobě pracovat.
Jsem přesvědčená, že každý, kdo se bude zajímat o dech, dojde k té technice, která právě jemu bude výborně vyhovovat.
 
V našem centru Vám nabízíme:

Pranajámu

– jógovou techniku dechu, kterou učí každý náš lektor jógy. Začínáme vždy tím nejjemnějším, nejbezpečnějším seznamováním se s dechem a pokračujeme do větší intentiry a hloubky dechu.
Více: ivana@shakticentrum.cz, 731160326.
 

Techniku Vítězný dech

– technika jógového dýchání, která vás může uzdravit, pomoct, doprovázet po celý život. Moudrá mongolská lektorka Gantulga Ganjuur – Gana, velmi pomalu a bezpečně tuto techniku učí v rámci základních seminářů a každý dostane domácí dechovou sestavu. Dále pravidelně jezdí do našeho centra provádět tzv. kriju, kdy pracujete s dechem s ní, jako učitelem, mnohem intenzivněji a očistněji.
Více: www.viteznydech.cz